Prevoditelj

prevoditelj

DO prevoditelj ili program za prevođenje jezika je softverska aplikacija ili usluga koja prevodi tekst ili govor s jednog jezika na drugi.

Prevoditelji također mogu tumačiti programski kod , pretvarajući ga u upute koje računalo može razumjeti i izvršiti. Na primjer, a sastavljač je primjer prevoditelja koji uzima a programski jezik (npr. C ++ ) i prevodi u strojni jezik ili montažni jezik računalo može razumjeti.

kako testirati svoj procesor
Savjet

Na kraju pretraživanja možete dodati 'na jeziku' da biste automatski preveli bilo koju stranicu Computer Hope. Na primjer, traženje 'miš na hindskom' prevodi našu stranicu miša na hindski.

kako koristiti 2 ekrana u sustavu Windows 10
Savjet

Koristiti Usluga Google translate za prijevod bilo kojeg teksta ili web stranice na drugi jezik. Također možete koristiti Preglednik Chrome da to učinim automatski za vas.